Persondatapolitik hos Dansk Model Sports Union

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata,

hvis det er relevant for din aktivitet hos Dansk Model Sports Union.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er

relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at være medlem hos os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne tilbyde dig

vores services.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse og telefonnummer.

Dansk Model Sports Union indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

    • Gennemfører et køb af vores produkter
    • Opretter en profil.
    • Tilmelder dig vores forskællige løb.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på

www. dmsu er Dansk Model Spots Union Tølløsevej 9 – 4340 Tølløse – CVR-nummer 34007195

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt,

som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse

samt en leveringsbekræftelse.

Når du betaler for dit produkt forgår det gennem PayPal så her indsamler vi ikke nogen oplysninger om dig.

Når du registrer dig på vores vores hjemmeside har du automatisk givet os dit samtykke til brug af din

e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet.

Dette gåres ved mail til [email protected] Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke,

har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at være medlem i Dansk Model sports Union,

vil du desværre ikke have mulighed for medlemskab.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på

modtagelse af tilbud) vil blive slettet (5 år) efter, at dit medlemskab er ophørt.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive

udleveret til vores fragtfirma, pt. GLS eller Post Nord med henblik på levering af dine indkøb.

Vi har vores betalingssystem gennem PayPal.  

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder

gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at

anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive

klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen

af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse [email protected]
 

Venlig hilsen

Dansk Model Sports Union